Εκπαιδευτικές Εκδρομές

5

Στο Εργοστάσιο

3

Στη Βιβλιοθήκη

4

Στο Πύργο Ελέγχου

6

Στη Silvaland

1

Στη Πινακοθήκη

2

Στη  Λαϊκή Αγορά